Category Archives: Phân Bón Trên Lúa

Phân Bón Trên Lúa Chất Lượng Cao Nhất, Thông Tin Về Các Loại Phân Bón Trên Lúa Tốt Nhất Cho Bà Con Nông Dân Tham Khảo, Quy Trình Bón Phân Cho Lúa Tiết Kiệm Chi Phí Cho Nông Dân, Vừa Hiệu Quả Lại Tăng Chất Lượng Nông Sản. Lúa là cây lương thực quan trọng nhất, chiếm diện tích và sản lượng cao nhất, Để sản xuất lúa đạt yêu cầu, cần áp dụng quy trình thâm canh tổng hợp. Từ việc bố trí lịch thời vụ, làm đất, chọn loại giống phù hợp, chất lượng giống đảm bảo, gieo sạ thưa hay sạ hàng, hoặc cấy, phòng trừ sâu bệnh, điều khiển mực nước, thu hoạch đúng độ chín, phơi sấy đúng kỹ thuật, … và kỹ thuật bón phân.