previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

SẢN PHẨM SALE

Giảm giá!

PHÂN BÓN VI LƯỢNG Bo 2000 NNV

HUMIC RICH

1,300,000 1,100,000
Giảm giá!
Giảm giá!

TĂNG TRƯỞNG CÂY TRỒNG

MAX ROOT -500g

75,000 65,000
Giảm giá!

XỬ LÝ RA HOA

RỤNG LÁ MAI – 100g

300,000 20,000
Giảm giá!

PHÂN BÓN VI LƯỢNG Bo 2000 NNV

SIMAKA – 500G

75,000 65,000

TẤT CẢ SẢN PHẨM

Giảm giá!

XỬ LÝ RA HOA

RỤNG LÁ MAI – 100g

300,000 20,000
Giảm giá!
Giảm giá!

PHÂN BÓN VI LƯỢNG Bo 2000 NNV

HUMIC RICH

1,300,000 1,100,000

PHÂN BÓN VI LƯỢNG Bo 2000 NNV

MKP

80,000