Kỹ Thuật Xử Lý Ra Hoa Đồng Loạt Cho Cam

Nhiệt độ thấp và khô hạn là hai yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa trên cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi…). Trong đó nhiệt độ thấp là yếu tố đầu tiên ở vùng Á nhiệt đới trong khi khô hạn là yếu tố kích thích ra hoa cho cam quýt ở vùng nhiệt đới. Người dân ở các tỉnh vùng đồng bằng sông cữu long thường kích thích ra hoa cho cây cam bằng biện pháp tạo khô hạn.

Trước khi cây ra hoa khoảng 4-5 tuần, tiến hành bón mỗi gốc 300g phân DAP + 50g phân KCL đồng thời phun Lân 86 tạo mầm hoa phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 4-5 ngày. Giúp cây tạo mầm tốt. Nên bón sớm trước khi cây ra mầm, nếu để cây ra mầm mới bón, cây sẽ ra nhiều lá ít hoa hơn.

Xử lý ra hoa cho cây cam

Ngưng tưới và rút nước mương khoảng 2-4 tuần cho đến khi cây vừa “xào lá” khi lá hơi héo vào buổi chiều nhưng sáng mai không tươi lại hoàn toàn. Sau đó tưới nước đẫm lại ba ngày liền, ngày tưới hai lần. Ngày thứ tư thì tưới mỗi ngày/lần.

Sau khi tưới nước lại bộ lá tươi trở lại,  phun MKP hoặc thuốc kích thích ra hoa F99,  phun sương đều tán cây và trong thân cây hai lần (5 ngày/lần) thúc ra hoa đồng loạt, sau khi cây ra đọt non tưới hai ngày/lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

w

Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Tổng cộng
₫0.00
0